Loading the content... Loading depends on your connection speed!

TEL. 933 192 397

Beca Odisseu Eòlia I+D

La Beca Odisseu forma part del projecte d’Espais de Creació Eòlia i+d, que juntament amb el Teatre Eòlia té com a objectiu donar suport a la creació, difusió i exhibició de nous espectacles que necessiten un espai on assajar, experimentar, provar i desenvolupar el seu llenguatge teatral.

Per això obrim una convocatòria oberta per companyies per seleccionar dos projectes que rebran un ajut econòmic per impulsar la creació.

Qui es pot presentar?
La convocatòria està oberta a companyies amb projectes en desenvolupament (vinculats o no a l’alumnat o al personal acadèmic d’Eòlia) que necessitin un espai d’assaig que encaixi amb l’oferiment d’espais d’assaig que fa el centre.
La convocatòria va adreçada a companyies o grups emergents que tinguin un projecte concret a desenvolupar (no estrenat).

Les companyies que vulguin presentar el seu projecte hauran de:
1. Emplenar el FULL DE SOL·LICITUD BECA ODISSEU EÒLIA I+D  i presentar-ho, en els terminis pertinents establerts, en format pdf a: comunicacio@teatreolia.cat
2. Adjuntar en format pdf el dossier del projecte a desenvolupar.
3. Currículum dels membres del projecte.
4. Tota la informació complementaria que pugui ajudar en la seva valoració.
Una companyia podrà presentar més d’un projecte a la convocatòria en cas que així ho vulgui. Però hauran de tenir entrades de formulari diferents.

DOTACIÓ BECA ODISSEU EÒLIA I+D
DOTACIÓ “BECA ODISSEU” PER COMPANYIES:

2 dotacions de:
· 3.500 €
· Preferència en la cessió d’espai en els Espais de Creació Eòlia I+D durant 1,5 mesos o 2 mesos (segons necessitats).
· 4 funcions al Teatre Eòlia dintre de la seva programació professional.
· Comunicació i difusió de l’obra a través del nostre Departament de Comunicació.

Calendari i valoracions
CALENDARI
·  Rebrem propostes entre el 28 de juny i el 22 de juliol de 2018 ambos inclosos.
·  La resolució dels guanyadors es donarà a conèixer del 26 al 27 de juliol.
·  La temporada d’assajos serà entre setembre i desembre 2018
·  Les representacions al Teatre Eòlia seran:
– 29 de novembre al 2 de desembre 2018 (4 funcions)
– 6 al 9 de desembre 2018 (4 funcions)

QUÈ ES VALORARÀ?
La comissió d’Eòlia I+D que farà la valoració tindrà en compte els següents conceptes qualitatius:
A_Originalitat i valor d’innovació de la proposta.
B_Currículums i recorregut artístic (incloent-hi formació si s’escau) dels sol·licitants, que permetin tenir garanties sobre la seva capacitat i rigor a l’hora de portar a terme la proposta, des de la idea fins a la presentació davant d’un públic.
C_Participació, dintre de la proposta de talents emergents.
D_Interès pel públic, ja sigui per l’interès dels continguts, i/o per l’estratègia de comunicació que pugui fomentar la creació de nous públics.
E_Viabilitat tècnica del projecte.

Resultats
Amb data 30 de juliol del 2018 i després de valorar les 38 propostes rebudes, la Comissió Avaluadora de Projectes fa pública la resolució de la Primera Convocatòria de la Beca Odisseu EÒLIA I+D.

Els dos projectes guanyadors han estat:

  • 42KM, Manel Arévalo, Georgina Latre, Rafa Delacroix i Diana Gómez.

  • L’Amor (no és per mi, va dir Medea), cia ANTONIETES

Aconseguir la Beca Odisseu EÒLIA I+D compren la sessió d’espai d’assaig durant el període de gestació de l’espectacle, exhibició del mateix al Teatre Eòlia (4 funcions) dins la temporada 2018-2019, difusió de l’espectacle a través dels canals de comunicació habituals del teatre i una dotació econòmica de 3.500€.

La finalitat del Projecte Eòlia i+D així com de la Beca Odisseu EÒLIA I+D és  donar suport a la creació, difusió i exhibició de nous espectacles que necessiten d’una infraestructura on assajar, experimentar, provar i desenvolupar els seus projectes.

Felicitats als guanyadors!

 RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA BECA ODISSEU EÒLIA I

Descàrregues

 

Share
Mobile version: Enabled